Swyddi gwag presennol


Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Biofeddygol Uwch
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Glangwili
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y blwyddyn
 2. COVID-19 Vacancy
  Rheolwr Rhaglen
  Band 8a
  Arbenigedd:
  Strategaeth a Chynllunio
  Llawr 3, 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 y flwyddyn
 3. Swyddog Cefnogi'r Rhaglen
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gweinyddu
  Tŷ’r Afon/neu weithio gartref
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 4. Cydlynydd Cymorth i Raglenni
  Band 5
  Arbenigedd:
  Iechyd a Lles
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 5. Cynorthwyydd Personol/Uwch-swyddog Gweinyddu ac Adnoddau
  Band 4
  Arbenigedd:
  Health Improvement Division
  Rhif 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 32 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 Y flwyddyn
 6. Gwyddonydd Epidemiolegol (Uwch)
  Band 7
  Arbenigedd:
  Health Protection Division Epidemiology (VPDP)
  I'w gadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,672 Y flwyddyn
 7. Rheolwr Dilysu System Cyfrifiadurol
  Band 8a
  Arbenigedd:
  LINC Programme
  Llawr 1 River House
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 per annum
 8. Arweinydd Nyrsio Cenedlaethol ar gyfer Strôc
  NHS AfC: Band 8a
  Arbenigedd:
  Strôc
  Cydweithredol Iechyd GIG Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  Yn unol â gradd/cyflog presennol/sylweddol prif gyflogaeth
 9. Arweinydd Tîm Cydlynydd Cymunedol SaLC
  NHS AfC: Band 5
  Arbenigedd:
  Gweinyddiaeth
  Cwrw'r De / North ales
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 Y flwyddyn
 10. Rheolwr Perfformiad a Gwerth
  Band 7
  Arbenigedd:
  Performance and Value
  Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2 Cwr y Ddinas, Caerdydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 per annum
 11. Uwch Nyrs/Ymarferydd Diogelu Iechyd
  Band 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Diogelu Iechyd (Rhaglen Iechyd Cynhwysiant Clefydau Trosglwyddadwy)
  Lleoliadau amrywiol yn ne ddwyrain Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 Y flwyddyn
 12. Prif Arbenigwr Iechyd Cyhoeddus yr Amgylchedd
  Band 8a
  Arbenigedd:
  Environmental Public Health
  Amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 per annum
 13. Gwyddonydd Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol
  NHS AfC: Band 7
  Arbenigedd:
  Environmental Public Health
  Amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,672 per annum
 14. Rheolwr Prosiect
  Agenda ar gyfer newid, Band cyflog: 6
  Arbenigedd:
  Gwella Cymru
  CQ2/Ty Clwydian
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhannu swydd
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 pa
 15. Dderbynnydd a Gweinyddwr ar Brentisiaeth
  Prentis
  Arbenigedd:
  Derbyniad
  2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £15,568.50 - £18,575.95 y flwyddyn
 16. Nyrs Iechyd Cyhoeddus (Imiwneiddio)
  Gradd 6
  Arbenigedd:
  Nyrs Iechyd Cyhoeddus (Imiwneiddio)
  I'w gadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 Y flwyddyn
 17. Gweinyddwr Rhaglenni
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Is-adran Gwella Iechyd
  2 Chwarter y Brifddinas
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 18. Cydlynydd Cyfathrebu a'r Gymraeg
  Band 5
  Arbenigedd:
  Administrative
  Ty Afon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 per annum
 19. Arweinydd Clinigol – Iechyd Meddwl Amenedigol
  Gradd 8a
  Arbenigedd:
  Nghydweithrediaeth Iechyd GIG Cymru
  Swyddfa’r Rhwydwaith Iechyd Meddwl Caerdydd; Port Talbot; neu Gyffordd Llandudno, Gogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 pro rata
 20. Swyddog Gwybodaeth
  Cynorthwyydd Personol / Uwch Swyddog Gweinyddu ac Adnoddau
  Arbenigedd:
  Is-adran Diogelu Iechyd (Rhaglen Clefyd Atal Brechlyn)
  Rhif 2 Capital Quarter, Caerdydd
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (37.5 awr/wythnos)
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 £21,892 to £24,157 per annum
 21. Cynorthwyydd Personol/Uwch-swyddog Gweinyddu ac Adnoddau
  Band 4
  Arbenigedd:
  Diogelu Iechyd (Rhaglen Clefyd Atal Brechlyn)
  I'w gadarnhau
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 Y flwyddyn
 22. Cyfarwyddwr Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
  NHS AfC: Band 9
  Arbenigedd:
  Cyfarwyddwr Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
  Tŷ'r Afon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £95,135 - £109,475 Y flwyddyn
 23. Clinigydd y Fron – Meddyg Arbenigol
  Meddygol a Deintyddol GIG: Meddyg Arbenigol
  Arbenigedd:
  Clinigydd y Fron – Meddyg Arbenigol
  Bron Brawf Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Rhan-amser
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £80,693 - £91,584 pa
 24. Niweidiol yn ystod plentyndod (ACE) Cefnogi Dirprwy Arweinydd y Ganolfan
  Band 8b
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Polisi ac Iechyd Rhyngwladol, Canolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant
  Caerdydd Neu Ogledd Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £56,164 - £65,262 y flwyddyn
 25. Cynorthwyydd Personol/Uwch-swyddog Gweinyddu ac Adnoddau
  Band 4
  Arbenigedd:
  Health Protection Division
  I'W GADARNHAU
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 Y flwyddyn
 26. Swyddog Cymorth Data
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  gweinyddiaeth
  Rhif 2 Chwarter Cyfalaf
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 pa
 27. Uwch-ddadansoddwr Corfforaethol
  Band 7
  Arbenigedd:
  Is-adran Strategaeth a Chynllunio
  2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Flexible working, 7.5 hours per day Monday to Friday. Hours to be agreed on appointment)
  Cyflog:
  £40,057 - £45,839 y flwyddyn
 28. Dadansoddwr Busnes / Uned Cyflawni Cyllid
  Band 6
  Arbenigedd:
  Analysis
  Parc Bocam, Pencoed
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 per annum
 29. Uwch Ddadansoddwr Gwybodaeth / Finance Delivery Unit
  Band 6
  Arbenigedd:
  Information Analyst
  Parc Bocam
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Monday - Friday)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 per annum
 30. Rheolwr Rhaglen
  Band 8a
  Arbenigedd:
  LINC
  Tŷ Afon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 per annum
 31. Gweinyddwr Llwybr Sgrinio
  NHS AfC: Band 3
  Arbenigedd:
  Gweinyddwr Llwybr Sgrinio
  Breast Test Wales / Prawf y Fron Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Monday to Friday 09:00- 17:00 with 30 minutes unpaid lunch time)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 32. Dderbynnydd a Gweinyddwr
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gwasanaethau Gweinyddol
  Capital Quarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener, 09:00 - 17:00)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn


Bronze CHS
Rhannu:  Share this page on Twitter   Share this page in Facebook   Save this page in delicious   Digg this page.   Save this page in LinkedIn   Stumble this page.   Save this page in reddit.com