Neidio i'r prif gynnwys

Teitl cyflogwr

Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Biofeddygol Uwch
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Glangwili
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y blwyddyn
 2. Cynorthwy-ydd Personol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Athrofaol Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 3. Partner Pobl a Datblygu Sefydliadol (Adnoddau Dynol)
  Band Cyflog 8a
  Arbenigedd:
  Y Gyfarwyddiaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol
  Negodadwy, Unrhyw ganolfan weithio ICC / Gweithio ystwyth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 y flwyddyn pro rata
 4. Health Protection Team Administrator
  Band 4
  Arbenigedd:
  Is-adran Diogelu Iechyd
  2 Chwarter y Brifddinas
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 5. Gweinyddwr Rhaglenni
  Band 3
  Arbenigedd:
  Administration
  Tŷ’r Afon (Gweithio hybrid)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 6. Pobl Cynorthwyol a Phartner datblygu Sefydliadol
  Band 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Adnoddau Dynol
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn
 7. Gweinyddwr Llwybr Sgrinio
  Band 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Sgrinio Serfigol Cymru
  Sgrinio Serfigol Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 Y flwyddyn
 8. Gweithiwr Gweinyddu a Chefnogi Labordy
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cymorth i'r Labordy
  Magden Parc, Llantrisant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 per annum
 9. Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu (Cymorth dros y Ffôn)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymgynghorydd Cymorth Dros y Ffôn
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn pro rata
 10. Uwch Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd
  Band 6
  Arbenigedd:
  Uwch Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos (37.5 awr/wythnos)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 11. Swyddog Cefnogi Prosiect
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gwelliant Cymru
  Capital Quarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  7.5 awr yr wythnos (i'w gytuno)
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn pro rata
 12. Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu (Cymorth dros y Ffôn)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymgynghorydd Cymorth Dros y Ffôn
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn pro rata
 13. Ymarferydd Cyswllt - MEWNOL YN UNIG
  Band 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Singleton
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (24/7 rota)
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flywddyn
 14. Uwch Ddadansoddwr Tystiolaeth a Gwybodaeth
  Band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd Cyhoeddus
  2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 pa
 15. Rheolwr Rhaglen Wyddonol Microbioleg
  Band 8c
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  cq2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £67,064 - £77,274 Y flwyddyn
 16. Helpa fi i roi'r gorau i'r Ganolfan Gyswllt Call Handler
  Band 3
  Arbenigedd:
  Helpa Fi i Stopio Triniwr Galwadau Hub
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gwaith sifft ar sail rota gan gynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 17. Epidemiolegydd Ymgynghorol/Pennaeth Rhaglen Frechu Clefydau Ataliadwy
  Band 9 a M&D
  Arbenigedd:
  Epidemiolegydd, Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy
  Amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  M&D: £86,063 -£111,732 / AfC Band 9: £95,135-£109,475
 18. Cynorthwyydd personol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Is-adran Diogelu Iechyd
  2 Chwarter y Brifddinas
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 19. Cynorthwyydd Gweithredol i'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd
  Band 5
  Arbenigedd:
  Cynorthwyydd Gweithredol
  Swyddfeydd PHW, Rhif 2 Chwarter Cyfalaf
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 20. Uwch Reolwr Prosiect Macmillan
  Band 7
  Arbenigedd:
  Cancer
  Ty Afon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,672 Y flwyddyn
 21. IT and Estates Support Specialist
  Band 5
  Arbenigedd:
  Information Technology, Estates
  North Wales (base to be agreed upon appointment)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 per annum
 22. Cymrawd Ymchwil a Gwerthuso (Iechyd y Cyhoedd)
  Band 7
  Arbenigedd:
  Cymrawd Ymchwil a Gwerthuso
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos (Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu mynychu swyddfa Caerdydd yn achlysurol)
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 Y flwyddyn
 23. Swyddog Llywodraethu Integredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Llywodraethu Integredig
  Gall yr ymgeisydd llwyddiannus gael ei leoli yng Nghaerdydd, Abertawe neu Wrecsam.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (Cytuno ar batrwm gwaith i'w benodi)
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 pro rata y flwyddyn
 24. Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus/Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus
  Ymgynghorydd Meddygol neu Agenda for Change Band 9
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus/Iechyd Cyhoeddus yn yr Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus
  Llawr 4, Rhif 2 Capital Quarter Stryd Tyndall
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser
  Cyflog:
  Medical £86,063 - £111,732 / Band 9 £95,135 - £109,475 y flywddyn