Swyddi gwag presennol


Go to a more accessible version of this jobs board
Arhoswch, yn llwytho

Gwasanaethau gweinyddol

 1. COVID-19 Vacancy
  Biofeddygol Uwch
  Gradd 3
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Glangwili
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y blwyddyn
 2. Cynorthwy-ydd Personol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Athrofaol Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 3. Partner Pobl a Datblygu Sefydliadol (Adnoddau Dynol)
  Band Cyflog 8a
  Arbenigedd:
  Y Gyfarwyddiaeth Pobl a Datblygu Sefydliadol
  Negodadwy, Unrhyw ganolfan weithio ICC / Gweithio ystwyth
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £48,526 - £54,619 y flwyddyn pro rata
 4. Health Protection Team Administrator
  Band 4
  Arbenigedd:
  Is-adran Diogelu Iechyd
  2 Chwarter y Brifddinas
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 5. Gweinyddwr Rhaglenni
  Band 3
  Arbenigedd:
  Administration
  Tŷ’r Afon (Gweithio hybrid)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 6. Pobl Cynorthwyol a Phartner datblygu Sefydliadol
  Band 7
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Adnoddau Dynol
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 y flwyddyn
 7. Gweinyddwr Llwybr Sgrinio
  Band 3
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Sgrinio Serfigol Cymru
  Sgrinio Serfigol Cymru
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 Y flwyddyn
 8. Gweithiwr Gweinyddu a Chefnogi Labordy
  Band 3
  Arbenigedd:
  Gweithiwr Cymorth i'r Labordy
  Magden Parc, Llantrisant
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 per annum
 9. Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu (Cymorth dros y Ffôn)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymgynghorydd Cymorth Dros y Ffôn
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn pro rata
 10. Uwch Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd
  Band 6
  Arbenigedd:
  Uwch Ymchwilydd Iechyd y Cyhoedd
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  37.5 awr yr wythnos (37.5 awr/wythnos)
  Cyflog:
  £33,706 - £40,588 y flwyddyn
 11. Swyddog Cefnogi Prosiect
  Band 5
  Arbenigedd:
  Gwelliant Cymru
  Capital Quarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Rhan-amser
  • Gweithio gartref neu o bell
  7.5 awr yr wythnos (i'w gytuno)
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn pro rata
 12. Cynghorydd Rhoi'r Gorau i Ysmygu (Cymorth dros y Ffôn)
  Band 4
  Arbenigedd:
  Ymgynghorydd Cymorth Dros y Ffôn
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn pro rata
 13. Ymarferydd Cyswllt - MEWNOL YN UNIG
  Band 4
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  Ysbyty Singleton
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (24/7 rota)
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flywddyn
 14. Uwch Ddadansoddwr Tystiolaeth a Gwybodaeth
  Band 7
  Arbenigedd:
  Iechyd Cyhoeddus
  2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 pa
 15. Rheolwr Rhaglen Wyddonol Microbioleg
  Band 8c
  Mae cyfyngiadau
  Arbenigedd:
  Microbioleg
  cq2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £67,064 - £77,274 Y flwyddyn
 16. Helpa fi i roi'r gorau i'r Ganolfan Gyswllt Call Handler
  Band 3
  Arbenigedd:
  Helpa Fi i Stopio Triniwr Galwadau Hub
  Prifddinas Chwarter 2
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos (Gwaith sifft ar sail rota gan gynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn)
  Cyflog:
  £21,730 - £23,177 y flwyddyn
 17. Epidemiolegydd Ymgynghorol/Pennaeth Rhaglen Frechu Clefydau Ataliadwy
  Band 9 a M&D
  Arbenigedd:
  Epidemiolegydd, Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy
  Amrywiol
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  M&D: £86,063 -£111,732 / AfC Band 9: £95,135-£109,475
 18. Cynorthwyydd personol
  Band 4
  Arbenigedd:
  Is-adran Diogelu Iechyd
  2 Chwarter y Brifddinas
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £23,949 - £26,282 y flwyddyn
 19. Cynorthwyydd Gweithredol i'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd
  Band 5
  Arbenigedd:
  Cynorthwyydd Gweithredol
  Swyddfeydd PHW, Rhif 2 Chwarter Cyfalaf
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 y flwyddyn
 20. Uwch Reolwr Prosiect Macmillan
  Band 7
  Arbenigedd:
  Cancer
  Ty Afon
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £41,659 - £47,672 Y flwyddyn
 21. IT and Estates Support Specialist
  Band 5
  Arbenigedd:
  Information Technology, Estates
  North Wales (base to be agreed upon appointment)
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 per annum
 22. Cymrawd Ymchwil a Gwerthuso (Iechyd y Cyhoedd)
  Band 7
  Arbenigedd:
  Cymrawd Ymchwil a Gwerthuso
  Rhif 2 Capital Quarter
  Patrwm gwaith wythnosol:
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Gweithio gartref neu o bell
  37.5 awr yr wythnos (Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu mynychu swyddfa Caerdydd yn achlysurol)
  Cyflog:
  £41,659 - £47,673 Y flwyddyn
 23. Swyddog Llywodraethu Integredig
  Gradd 5
  Arbenigedd:
  Llywodraethu Integredig
  Gall yr ymgeisydd llwyddiannus gael ei leoli yng Nghaerdydd, Abertawe neu Wrecsam.
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos (Cytuno ar batrwm gwaith i'w benodi)
  Cyflog:
  £27,055 - £32,934 pro rata y flwyddyn
 24. Ymgynghorydd Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus/Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus
  Ymgynghorydd Meddygol neu Agenda for Change Band 9
  Arbenigedd:
  Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus/Iechyd Cyhoeddus yn yr Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus
  Llawr 4, Rhif 2 Capital Quarter Stryd Tyndall
  Patrwm gwaith wythnosol:
  Llawn-amser
  Cyflog:
  Medical £86,063 - £111,732 / Band 9 £95,135 - £109,475 y flywddyn


Bronze CHS
Rhannu:  Share this page on Twitter   Share this page in Facebook   Save this page in delicious   Digg this page.   Save this page in LinkedIn   Stumble this page.   Save this page in reddit.com